Dane Spółki

Sulechowskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne "SuPeKom"
Sp. z o.o. w Sulechowie


Tel.: 068 385 24 07÷09
Fax: 068 385 23 70

ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
mapka dojazdu
NIP: 973-07-12-918
KRS Nr 0000034054
Sąd Rejon. w Zielonej Górze
Kapitał zakł.: 34 495 000 PLN
E-mail: zarzad@supekom.pl
Usługi pogrzebowe
Terminy pogrzebów

W tym miejscu na bieżąco zamieszczne są terminy pogrzebów odbywających się na cmentarzach komunalnych w Sulechowie, Brodach, Łęgowie, Bukowie, Pomorsku, Kalsku, Klępsku i Mozowie.

 

UWAGA!!! Rozpoczęcie ceremonii pogrzebowej poprzedzone jest wystawieniem zwłok w kaplicy cmentarnej na około 30 minut przed planowanym wyprowadzeniem.

 

Miejscowość
Data i godzina pogrzebu
Osoba zmarła
Sulechów
2015-08-28 13:30
Brzostowski Aleksander
Sulechów
2015-08-28 12:00
Król Marian